• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

"Образование за утрешния ден"

Logo_OUD-8434.jpg

 
„Образование за утрешния ден“
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 
ОУ „Любен Каравелов“ - Ямбол се включи активно с участието си в проекта, чрез клубове по интереси за повишаване на дигиталните умения на учениците.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

IMG-3f87ba1d35d34a65a6557a926f7b97bd-V.jpg

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

·         усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

·         подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

·         намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

·         модернизиране на методите и средствата за обучение;

·         повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

·         насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

·         осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.