• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

Календар

Образование за утрешния ден!

През учебната 2021/2022г. ОУ „Любен Каравелов“ взе участие в Проект № BG0502M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", като сформира клуб по интереси с име "Уеб дизайнер", в който се включиха 14 ученици от V-те класове. Ръководител на проекта бе г-жа Цветелина Бринкова, учител по Информационни технологии. В рамките на 70 учебни часа учениците се запознаха с основите на уеб дизайна и езиците за уеб разработка HTML и CSS. Участниците в клуб „Уеб дизайнер“ придобиха знания и умения за това как да структурират и оформят по най-добрия начин един уеб сайт, който да отговаря на стандартите за писане на код на HTML и CSS.  В края на обучението всяко дете представи свой собствен проект, изработен по време на провежданите часове по уеб дизайн. 

 Прочети още...Прочети още...

  

 

 

 Прочети още...

 

 

Основна цел на проекта

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.Прочети още... С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Прочети още...

 

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:  

· усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

· подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

· намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

· модернизиране на методите и средствата за обучение;

· повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

· насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

· осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Прочети още... Прочети още...

Прочети още... Прочети още...

"Заедно в изкуството и спорта"

Участие на ОУ "Любен Каравелов" по НП  "Заедно в изкуството и спорта"

ГРУПИ И ОТБОРИ: