• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

Календар

Училище-център

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол е училище-център за подаване на документи за участие в I и III етап на класиране на учениците, кандидатстващи след завършен VII клас.

График за подаване на документи:

·        I етап на класиране: в работните дни от 03.07.2020 /петък/ до 07.07.2020 г. /вторник/, от 08:00 до 18:00 часа;

·        III етап на класиране: в работните дни от 24.07.2020 /петък / до 27.07.2020 г. /понеделник/, от 08:00 до 18:00 часа.

Образование за утрешния ден - клубове по интереси

 

Прочети още...

Ученици от 3., 4. и 5. клас взеха участие в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 - "Образование за утрешния ден".

Сформирани са три клуба по интереси - „В света на компютъра“ – 3 клас, "Компютърен свят" – 4 клас и „Дигитално студио“ – 5 клас.

 

 Прочети още...Прочети още...

Учениците от клуб „В света на компютъра“ – 3 „д“ клас  в началото на проекта  работиха по програмите Word и  MS Paint.  Научиха се да въвеждат текст и да създават рисунка по собствен проект с използване на всички изучени инструменти. 

      Прочети още...

Прочети още...Прочети още...

Запознаха се с програма Power Point, а в края на проекта изготвиха собствени презентации на тема „Българското възраждане“.  Ръководител на клуба е г-жа Галя Георгиева. 

В клуб "Компютърен свят" четвъртокласниците работят с различни приложения като Word, Excel, Powerpoint и Publisher. Учениците се учат да ги използват като създават текстови документи, диаграми, електронни таблици, компютърни презентации, грамоти, сертификати и други.

Прочети още...

 

 

Те с удоволствие и въображение творят с програмата Paint.

 

Прочети още...            Прочети още...

 

Сами откриват информация в различни Интернет търсачки, работят с уебсайтове за видеосподеляне, създават и изпращат електронни писма. Ръководител на клуба е г-жа Даниела Пенева.

В клуб „Дигитално студио“ учениците от 5. клас се учат да оценяват потребностите си от информация, да филтрират необходимата и подходяща информация за тяхната работа. Работят в облачна среда, споделят ресурси и проекти с другите. Основен акцент на работата на клуба е създаването на дигитално съдържание. Учениците изготвят мултимедийни и творчески продукти като обработват и съхраняват графични изображения за нуждите на проектите си. Запознават се с възможностите на софтуер за компютърна анимация. Работят в уеб базирани инструменти за анимация като https://www.piskelapp.com/, https://gifmaker.me/ и https://scratch.mit.edu/  – създават, съхраняват и споделят гиф анимация и анимационни истории. Ръководител на клуба е г-жа Веселина Георгиева.

В условията на дистанционно обучение работата на клуба продължи във виртуална класна стая в Teams

Прочети още...

 

Използвайки различни дигитални устройства, те споделяха работата си с останалите участници в клуба.

 

 

Споделен екран от мобилно устройство и представяне на гиф анимация от Габриела Вълчева от 5а клас:

Прочети още...

 

 Петко Петков от 5в клас споделя с нас работата си в в Piskel  безплатен онлайн редактор за анимирани спрайтове и пикселно изкуство:

Прочети още...

  

Димитър Митев от 5б клас създава гиф анимация в https://gifmaker.me/ с предварително създадени и съхранени графични изображения:

Прочети още...

  

Създаването на анимационни истории в Скрач е едно от най-интересните занимания на учениците в клуба.

Анимации създадени в Скрач ни представя Тодор Тодоров от 5б клас:

Прочети още...

Прочети още...

Прочети още...

"Образование за утрешния ден"

Прочети още...

 
„Образование за утрешния ден“
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
 
ОУ „Любен Каравелов“ - Ямбол се включи активно с участието си в проекта, чрез клубове по интереси за повишаване на дигиталните умения на учениците.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Прочети още...

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

·         усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

·         подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

·         намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

·         модернизиране на методите и средствата за обучение;

·         повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

·         насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

·         осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.