• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

Прием в първи клас за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители,

Във връзка с приема за ПЪРВИ клас за учебната 2020/2021г. Ви уведомяваме, че по график записването стартира от 26 май 2020г. и приключва на 1 юни 2020 г. Предвид извънредната епидемиологична обстановка и за Ваше улеснение Ви предоставяме списък на документите,  които да попълните и предоставите при участие в класирането. Подаването на документи ще се извършва при спазване на епидемичните мерки за безопасност /носене на маска, ръкавици и химикал/.

Ще Ви очакваме, след като набавите всички необходими документи /включително и тези от Детската градина/  в стола на ОУ „Любен Каравелов“, всеки делничен ден, от 9,00  до 15,00 часа.

*** Забележка: Медицинският картон се представя в училище в началото на учебната година на класния ръководител.

  1.      Декларация – съгласие за доброволно предоставяне на ЛД

https://www.karavelov-school.info/images/2019-2020-new/Priem-I-vi-klas-20-21/1-dekl_3-Lichni-danni.pdf

 

2.      Заявление по образец – Приложение № 1 към чл.11

 https://www.karavelov-school.info/images/2019-2020-new/Priem-I-vi-klas-20-21/2-Zaiavlenie-uchastie-klasirane-20_21-Prilojenie1.pdf

 

 

3.      Заявление по образец – Приложение № 2 към чл.11

https://www.karavelov-school.info/images/2019-2020-new/Priem-I-vi-klas-20-21/3-Zaiavlenie-zapisvane-Ivi-kl-20_21-Prilojenie-2.docx.pdf

 

4. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, детска градина или училище с номенклатурен № 3-19. /оригинал – с оглед предотвратяване на записването в повече от едно училище/.

5. Акт за раждане /копие – оригинал за сверяване/.

6. Документ от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със СОП – за детето, кандидатстващо за прием.

7. Копие от протокол на ЛКК или експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /оригинал за сверяване/ - за брат/сестра с хронично заболяване.

8. Копие от акт за смърт на родител/и.

9. Писмена декларация от родител, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група.

10. Заявление за избор на Избираеми учебни часове. 

11. Заявление за изразено желание за целодневно обучение. 

12. Заявление за спортни дейности.

 Заявленията от точки 10, 11 и 12 са на следния линк:

https://www.karavelov-school.info/images/2019-2020-new/Priem-I-vi-klas-20-21/4-Zaiavlenia-IUCH-SD-CDO-1-vi-klas.pdf