• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

Заповед

З А П О В Е Д

 № …../………... 2019г.

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование и в изпълнение на Заповед № РД 09-48/13.01.2020 г.на Министъра на образованието и науката, с която е утвърден списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година, Протокол от ОС относно направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021г., съгласно чл.164 от Закона за предучилищно и училищно образование от Обществения съвет при ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол и във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, чл.65, ал.1, т.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, с оглед необходимостта от осигуряване на учебници, учебни помагала в това число и електронно четими учебници за учебната 2020/2021г. за учениците от ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М :