Превенция и подкрепа

Действия на учители и ученици в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации!