Профил на купувача

Обществена поръчка

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на закуска и обяд на учениците от 1-6 клас в ОУ “Любен Каравелов“-Ямбол и децата от подготвителната група“

 

За периода от 15.09.2015г. – до 31.05.2016 година за учениците от начален етап и

 от 15.09.2015г. - до 15.06.2016г. за учениците от прогимназиален етап за учебната 2015/2016 година:

За закуска се включват децата от ПГ и учениците от 1 – 4 клас.

 

За обяд се включват учениците на целодневно обучение 1-6 клас.

 

Образци на приложения

 Отговори на въпроси:

1. Публичната покана е с една обособена позиция с предмет  

„Доставка на закуска и обяд на учениците от 1-6 клас в ОУ “Любен Каравелов“-Ямбол и децата от подготвителната група“.

Заповед процедура

Заповед комисия

Протокол на комисията

 

Обществена поръчка

Обществена поръчка с предмет „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас и децата от ПГ за учебната 2015/2016 година в ОУ“Любен Каравелов“-Ямбол“.

Pismo-AOP.pdfZapoved-.pdf

pokana-Anubis.pdfPokana-bit-tehnika.pdfPokana-Izkustva.pdfPokana-Logman.pdfPokana-Prosveta.pdfPokana-tehnika.pdf

Prilojenia.doc

protokol.pdf

http://www.karavelov-school.info/ images/pdf/ZOP/Protokoli-izdatelstva.pdf

Договори с издателства:

Dogovor-anubis-bulvest_2015-2016.pdf

Dogovor-Bit-i-tehnika_2015-2016.pdf

Dogovor-izkystva.pdf

Dogovor-Longman.pdf

Dogovor-Prosveta-2015-2016.pdf

Dogovor-Tehnika.pdf