Профил на купувача

Декларации за доставката на учебници 2019 - 2020

"Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от 1-7 клас в ОУ"Любен Каравелов" - Ямбол за учебната 2019/2020 година.

Декларации