История

История на училището

Училището е създадено през 1976 година.
С указ на Президиума на Народното събрание за патрон на училището е утвърден Иван Тенев.
Училището започва да функционира с общо 1943 ученика. През 1981/1982 година броят на учениците достига 2612 ученика.
През последните години запазва почти постоянен брой на учениците си около 900.
Директори на училището от създаването му до днес са:
 
До 1985 година - Желязко Динев;
От 1985 до 1992г. - Иван Андонов;
От 1992 до март 2005г. - Невена Спасова.
      
От април 2005 към момента директор на училището г-н Тодор Тодоров.
 
През март 1991 година се извършва смяна на патрона на училището и от ОУ "Иван Тенев" се преименува в ОУ "Любен Каравелов".