История

 

Училището е създадено през 1976 година.
С указ на Президиума на Народното събрание за патрон на училището е утвърден Иван Тенев.
Училището започва да функционира с общо 1943 ученика. През 1981/1982 година броят на учениците достига 2612 ученика.
През последните години запазва почти постоянен брой на учениците си около 900.
 
Директори на училището от създаването му до днес са:
 
До 1985 година - Желязко Динев;
От 1985 до 1992 г. - Иван Андонов;
От 1992 до март 2005 г. - Невена Спасова.     
От април 2005 до декември 2018 г. -  Тодор Тодоров.
 
От декември 2018 година към момента г-жа Таня Алексиева.
 
През март 1991 година се извършва смяна на патрона на училището и от ОУ "Иван Тенев" се преименува в ОУ "Любен Каравелов".