Административни услуги

Административни услуги предоставяни от институцията

Описание на предоставяните услуги от ОУ "Любен Каравелов"

 Образователни услуги: Преместване, приемане на ученици в 1-ви и 5-ти клас.

138_Priemane_Premestvane.pdf

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

143_Validirane.pdf

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

150_Priznavane_I_VI_klas_Chuzhbina.pdf

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

153_Dublikat.pdf